Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Online Privacyverklaring

Guestzone (hierna: ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) is een Online Dance community, gevestigd aan de Bargelaan 200, 2333 CW Leiden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51366258. Guestzone is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren en beschermen de privacy van alle gebruikers van onze website en gaan zorgvuldig met de aan ons doorgegeven informatie en persoonsgegevens om. Hiervoor hebben we de volgende regels opgesteld waaraan wij ons als bedrijf houden. Ook bezoekers van onze websites mogen ons te allen tijde aan deze regels houden. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met eventuele vragen. Neem daarvoor contact op via info[@]guestzone.nl

Onder Guestzone vallen alle websites die uitgegeven worden door ons, waaronder Guestzone.nl, Danceliefhebbers.nl en OpdeGastenlijst.nl. Het is mogelijk dat het aantal websites in de toekomst wordt uitgebreid. Eventuele wijzigingen zijn op deze pagina terug te vinden. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze gebruikers:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Geslacht
- E-mailadres
- IP-adres

Daarnaast verzamelen wij ook:
- Deelnamedetails (van prijsvragen en evenementen)
- Interessegebieden
- Social ID
- Cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement)
- Informatie over surfgedrag.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier op onze website invult of wanneer je meedoet aan een prijsvraag. Het verstrekken van persoonsgegevens aan ons of onze partners is nooit verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je je gegevens wilt delen.

Verwerken
Ledenadministratie en dienstverlening
Van onze leden houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien (interessegebied), verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen. Voor enkele diensten stellen we het invoeren van persoonsgegevens als voorwaarde voor het gebruik van de dienst. Daardoor is het mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je ervoor kiest geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Zo kun je zonder volledige registratie niet deelnemen aan de prijsvragen op onze sites.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven, Messenger en Direct-mail
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en Facebook Messenger. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je op de link klikken onderaan de mail of ons even een mailtje sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat je geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen. Wanneer je geen berichten meer wilt ontvangen via onze Facebook Messenger dan type je ‘stop’ of ‘afmelden’. Je wordt dan automatisch afgemeld.

Werving (marketing)
Voor onze campagnes (en Guestzone gerelateerde campagnes) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie(s) te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en Instagram. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun jij je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op website(s) van de betreffende aanbieders van de platforms. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Guestzone-advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld van het klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail sturen naar info[@]guestzone.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Op verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zullen we de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door ons in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd. 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het verwijderen van jouw persoonsgegevens op het moment dat jij jouw online account bij Guestzone opzegt.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, prijsvraag) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Guestzone: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan even contact met ons op. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming. Dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar partijen die de persoonsgegevens namens ons verwerken (‘verwerkers’). Wij werken bijvoorbeeld samen met een marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Guestzone. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op onze websites zijn verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Guestzone. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. 

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren jij hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of om een webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser. Meer informatie kun je opvragen bij de fabrikant van jouw browser. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wij maken gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Guestzone website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze website wordt gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig aanpassingen doen zodat dat de website optimaal werkt. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website zoals: IP-adres, technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm, vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website en welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Beveiliging
Guestzone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2019. Indien wij een wijziging in deze privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.
 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Huisregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Algemeen Over ons
  Member
Adverteren   Spelregels Het Team
 
Vacatures   Privacy Partners
    Helpdesk   Copyright FAQ