Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Online Privacyverklaring

Guestzone (hierna: ‘wij’) is een Online Dance community, gevestigd aan de Bargelaan 200, 2333 CW in Leiden. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het nummer 141549.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren en beschermen de privacy van alle gebruikers van onze website en gaan zorgvuldig met de aan ons doorgegeven informatie en persoonsgegevens om. Hiervoor hebben we de volgende regels opgesteld waaraan wij ons als bedrijf houden. Ook bezoekers van onze websites mogen ons te allen tijde aan deze regels houden. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met eventuele vragen. Neem daarvoor contact op via info@guestzone.nl. 

Onder Guestzone vallen alle websites die uitgegeven worden door ons, waaronder Guestzone.nl, Danceliefhebbers.nl en OpdeGastenlijst.nl. Het is mogelijk dat het aantal websites in de toekomst wordt uitgebreid. Eventuele wijzigingen zijn op deze pagina terug te vinden. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Persoonsgegevens
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van prijsvragen en evenementen), interessegebieden, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Het verstrekken van persoonsgegevens aan ons of onze partners is nooit verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je je gegevens wilt invoeren. 

Verwerken

Ledenadministratie en dienstverlening
Van onze leden houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien (interessegebied), verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen. Voor enkele diensten stellen we het invoeren van persoonsgegevens als voorwaarde voor het gebruik van de dienst. Daardoor is het mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je ervoor kiest geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Zo kun je zonder volledige registratie niet deelnemen aan de prijsvragen op onze sites.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
Nieuwsbrieven, Messenger en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en Facebook Messenger. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kun je op de link klikken onderaan de mail of ons even een mailtje sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat je geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen. Wanneer je geen berichten meer wilt ontvangen via onze Facebook Messenger dan type je ‘stop’ of ‘afmelden’. Je wordt dan automatisch afgemeld.

Werving (marketing)
Voor onze campagnes (en Guestzone gerelateerde campagnes) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie(s) te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en Instagram. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun jij je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: Facebook. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Guestzone-advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld van het klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Bijzondere gegevens
Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens: geslacht. Dit verwerken wij om jou juist te kunnen aanspreken en om door te geven aan de verstrekker van de winacties.

Rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@guestzone.nl. 

Informatie en inzage
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. 

Rectificatie
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid
Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid
Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Toestemming intrekken
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP
Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, prijsvraag) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Guestzone: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan even contact met ons op. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming. Dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Guestzone. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op onze websites zijn verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Guestzone. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. 

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren jij hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of om een webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser. Meer informatie kun je opvragen bij de fabrikant van jouw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wij maken gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Guestzone website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze website wordt gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig aanpassingen doen zodat dat de website optimaal werkt. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website zoals: IP-adres, technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm, vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website en welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Beveiliging
Wij werken met een zogenaamd secure server. Dit kan de bezoeker zien aan de url waarin https vermeld staat. Dit staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Dit is een uitbreiding op het http-protocol waarbij alle gegevens worden versleuteld en niet zonder meer door derden zijn op te vragen of in te zien.

Wijzigingen
Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 
 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Spelregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Voorwaarden Over ons
  Member
Adverteren   Privacy Statement
Het Team
 
Vacatures   Copyright Partners
       
FAQ