Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Spelvoorwaarden
 
De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de Winacties van Guestzone, gevestigd aan de Bargelaan 200, 2333 CW Leiden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51366258. In het kader van de winacties wordt Guestzone aangemerkt als “organisator” in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Met de winacties wil Guestzone de evenementen, waarvoor op de website van Guestzone wordt geadverteerd (www.guestzone.nl), onder de aandacht van haar bezoekers brengen. Door deel te nemen aan de actie verklaar je kennis te hebben genomen van deze spelvoorwaarden en ga je akkoord met de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst die tussen jou en Guestzone tot stand komt in het kader van de actie. 

Wij raden je aan om deze spelvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, vóórdat je deelneemt aan een van onze winacties.


Actieperiode

De winacties die door Guestzone worden aangeboden kennen allemaal een eigen start- en einddatum. Per evenement wordt de einddatum (sluitingsdatum) op de website van Guestzone vermeld. 

Hoe werkt het?
De actie werkt als volgt:
 1. Om deel te kunnen nemen aan een winactie dien je te beschikken over een account. Heb je nog geen account? Dan dien je eerst een account aan te maken op de website van Guestzone.
 2. Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je een CODE per SMS versturen aan het nummer zoals dit door Guestzone op haar website staat vermeld. Deze code is per evenement uniek.
 3. Nadat je de code hebt verzonden, ontvang je een bericht van deelname.
 4. Iedere deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de winacties. Door vaker mee te doen, vergroot je de kans om te winnen.
 5. Wanneer je een prijs hebt gewonnen, ontvang je daarvan bericht per SMS. Daarnaast ontvang je een e-mailbericht op het bij Guestzone bekende e-mailadres. De gewonnen prijs zal vervolgens per post of digitaal aan jou worden toegezonden.
 6. Meer informatie over deelname aan de winacties van Guestzone tref je aan op: https://www.guestzone.nl/faq.php.
Kosten  
Iedere verzonden SMS met daarin de CODE geldt als een afzonderlijke deelname. De kosten voor deelname bedraagt € 0,40 per keer.

Spelregels 

Net zoals bij iedere actie, gelden ook voor de winacties van Guestzone een aantal regels:

 1. Om deel te kunnen nemen aan de actie, dien je de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Ben je nog geen 18 jaar? Dan heb je toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te kunnen nemen. 
 2. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere producten en/of diensten. En mag ook niet te koop worden aangeboden op andere digitale platformen zoals Marktplaats, Facebook, Ticketswap etc. Wanneer je onverhoopt niet kunt gaan naar het evenement dien je zo snel mogelijk af te melden via een gratis sms. De code daarvoor heb je dan al ontvangen. Deze bestaat altijd uit GZ AFM CODE. 
 3. Het telefoonnummer waarvan het tekstbericht afkomstig is dient overeen te komen met het telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij het registreren van jouw account op de website van Guestzone. Alleen op deze wijze is het voor ons mogelijk om je te koppelen aan een deelname voor een bepaalde winactie.
 4. Op de website van Guestzone staat telkens vermeld of je nog mee kan dingen naar prijzen voor een evenement of dat deelname reeds is gesloten. Wanneer aan Guestzone een tekstbericht wordt verstuurd waarin een nieuw telefoonnummer wordt geactiveerd, een onjuiste code staat opgenomen of waarin de code van een evenement staat vermeld dat niet (meer) openstaat voor deelname of wanneer het tekstbericht afkomstig is van een telefoonnummer dat niet staat geregistreerd in de account van de deelnemer, worden desondanks de communicatiekosten aan de verzender van het tekstbericht in rekening gebracht. 
 5. Voor het gebruik van de SMS-dienst betaalt de verzender van het tekstbericht een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van Guestzone. Deze kosten worden aan de verzender van het tekstbericht in rekening gebracht via de factuur van het mobiele netwerk van desbetreffende verzender. Indien de verzender geen abonnement heeft wordt deze vergoeding van zijn/haar beltegoed afgeboekt.
 6. Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten van de mobiele netwerk aanbieder zijn van toepassing.
 7. Guestzone of de organisator van het betreffende evenement kan aan de winnaar één (of meerdere) mailbericht(en) sturen waarin aanvullende instructies omtrent het downloaden van de e-tickets of andere instructies met betrekking tot de gewonnen prijs staan opgenomen. De winnaar is gehouden deze instructies op te volgen.
Prijzen 
 1. Per evenement zal duidelijk worden vermeld welke prijzen er kunnen worden gewonnen. 
 2. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze, namelijk door een algoritme dat op geheel geautomatiseerde wijze achteraf een of meer willekeurige prijswinnaars aanwijst. 
 3. De deelnemer is geen kansspelbelasting over de gewonnen prijzen verschuldigd.
Toegang tot evenementen 
 1. Wanneer je tijdens een bepaalde winactie als winnaar van e-tickets of plaatsen op een gastenlijst bent geselecteerd, wordt je ofwel door Guestzone voor plaatsen op de gastenlijst van het betreffende evenement bij de organisatie aangemeld of ontvang je een e-ticket via het ticketbureau welke de organisatie heeft gebruikt. Controleer dus ook je spambox. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dien je de ontvangen e-tickets uit te printen in dusdanige kwaliteit dat de tekst van het e-ticket goed leesbaar is en eventuele barcodes kunnen worden gescand.
 3. Wanneer jij – als winnaar van e-tickets of plaatsen op een gastenlijst – het betreffende evenement bezoekt, dien je je bij de ingang te legitimeren. Indien de gegevens die staan vermeld op de gastenlijst of de e-tickets niet overeenkomen met het door jou getoonde identiteitsbewijs, kan je de toegang tot het evenement worden ontzegd/onthouden, zonder dat de organisator van het evenement of Guestzone aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade.
 4. Je dient altijd zelf te zorgen voor het vervoer van en naar het evenement, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 5. Consumpties en eventuele andere kosten die samenhangen met het bezoek aan het evenement komen altijd voor jouw eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 6. Guestzone is niet aansprakelijk voor enige schade die jij oploopt of die door jou wordt toegebracht tijdens het bezoek aan het evenement. Guestzone kan in geen geval jouw veiligheid onderweg van en naar of tijdens het evenement garanderen.
 7. Guestzone aanvaardt geen aansprakelijk voor eventuele schade die jij lijdt indien het evenement waarvoor jij een toegangsbewijs hebt gewonnen of waarvoor je op de gastenlijst bent geplaatst, wordt afgelast of vroegtijdig wordt onderbroken of beëindigd. Tevens vindt er in dat geval geen restitutie of vergoeding plaats van de kosten die met de winactie samenhangen, dan wel de overige kosten die met het bezoek aan het evenement samenhangen.
 8. Op jouw bezoek aan het evenement zijn, naast onderhavige bepalingen, tevens de specifieke bepalingen van de organisator van het betreffende evenement van toepassing. Je dient je in het geval van een bezoek aan het evenement conform voormelde bepalingen te gedragen en je te onthouden van ongewenst en/of onrechtmatig gedrag.
Klachten en/of opmerkingen 
Ondanks onze inspanningen rondom onze winacties kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht of opmerking hebt. Wij willen je vragen deze met ons te delen via e-mail: info@guestzone.nl. Omschrijf duidelijk wat je klacht of opmerking is. Vermeld het emailadres waarmee je bij ons bent ingeschreven én je mobiele telefoonnummer. 

Helaas gebeurt het wel eens dat mensen hun klacht op Social Media (Facebook) plaatsen zonder ons (goed) te #taggen. Wij krijgen er dan geen melding van waardoor we er niet op (kunnen) reageren. Wij verzoeken je dan ook, wanneer je een klacht hebt, ons gewoon even een mailtje te sturen, dat werkt echt het beste.

Ons team doet er alles aan om zo snel mogelijk antwoord te geven op jouw vraag. Vaak moeten wij ook navraag doen bij onze sms-provider wanneer het om ontvangen of verstuurde sms'jes gaat. Het duurt vaak 1/2 dagen voordat wij van hen een antwoord hebben.  

Heb je binnen 3 werkdagen nog geen reactie ontvangen, stuur dan aub nogmaals een mailtje. Het kan zijn dat je mail onverhoopt in de spambox van onze provider terecht is gekomen.


Guestzone zal zich inspannen jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan je jouw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit. 

 Wijziging van de actievoorwaarden en overige voorwaarden 
 1. Guestzone is gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. De actievoorwaarden mogen tijdens de actieperiode niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 2. De gewijzigde actievoorwaarden worden in elk geval gepubliceerd op: www.guestzone.nl. Na het wijzigen van de actievoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude. 
 3. Guestzone behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan de actie en zonder daarmee tot enige compensatie gehouden te zijn.
 4. Guestzone handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5. Op de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Guestzone.
 6. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 7. Meer informatie omtrent de winacties tref je aan op onze website: www.guestzone.nl/voorwaarden.
 8. Over de uitslag van eventuele (ver)lotingen kan niet worden gecorrespondeerd.

 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Huisregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Algemeen Over ons
  Member
Adverteren   Spelregels Het Team
 
Vacatures   Privacy Partners
    Helpdesk   Copyright FAQ